Barnedans


Dette er en fellesbetegnelse på dans og lek til musikk for barn fra 2-7 år. Mange danseskoler tilbyr også foreldre og barn sammen på kurs for de minste barna.

Se flere dansestiler