Vals


Vi har to typer vals. Engelsk vals og wienervals.
Det finnes to typer vals. Engelsk vals og Wienervals. Begge dansene brukes som brudevals, men flere og flere par velger engelsk vals i sitt bryllup. Den engelske valsen går rolig og har karakter av å være romantisk. Wienervals går raskt. Mange kjenner denne dansen som "rundvals". Wienervals har en pompøs karakter.

Se flere dansestiler