Swing


Swing oppstod på 50 tallet i Amerika.
Swing har sitt opphav fra det glade 50-tallet i Amerika. Denne dansen har en karakter av å være munter og løssluppen. Det har i de senere år kommet noen avarter av denne dansen, men de fleste danseskolene underviser den opprinnelige amerikanske swingen.

Se flere dansestiler