Brudevals


Vi har to typer vals. Engelsk vals og wienervals. Begge brukes i bryllup.
Vi har to typer vals. Engelsk vals og wienervals. Begge går i 3/4 takt. Engelsk vals er den sakte varianten og har karakter av å være romantisk. Wienervals er raskere en engelsk vals og mer pompøs i stilen.

Se flere dansestiler